fbpx

Feng Shui

Feng Shui

Mistyczny węzeł to chiński symbol wiecznej miłości, który nie posiada początku ani końca. Mówi się o nim, że „połyka własny ogon”, więc gdy podarujesz go swojemu ukochanemu lub ukochanej nigdy cię nie opuści. Reprezentuje długie wspólne życie, bez rozstań, złamanych serc i cierpienia. Nazywany “Szczęśliwym Węzłem Miłości” jest bardzo popularny w krajach wschodu.

Dziś występuje powszechnie jako amulet wykonany z przeróżnych materiałów lub malowany na płótnie porcelanie a także tkany jako wzór dywanu. Jest łatwy do wykonania jako ornament na drzwiach lub po prostu malowany (...)

(...) na ścianie. To nie jest tylko symbol długiego, wspólnego życia we dwoje używany w Feng Shui Miłości lecz również oznaczać może dobre zdrowie. Uzależnione jest to od intencji, w jakiej węzeł miłości namalujemy lub powiesimy. Motyw ten można zastosować w sypialni jako wzór na meblach lub też ozdabiać okna jako witraż.
Niekończący się Węzeł Miłości ma znaczenie duchowe - oznacza „brak początku i końca”. Według filozofii buddyzmu życie ludzkie to niekończące się pasmo wcieleń (narodzin i śmierci) Węzeł ten ma przypominać, że gdy zrozumiemy głęboką prawdę dotyczącą egzystencji, zostaniemy wyzwoleni z cyklu narodzin.

Każdy może taki węzeł miłości wykonać samemu według własnych potrzeb, lecz aby spełniał swoje zadanie to powinno się pamiętać, aby był wyeksponowany jak najwartościowszy przedmiot. Rzucony byle gdzie gdzieś na uboczu lub zakryty, może odwrócić swoje cenne zalety od właściciela. Może przysporzyć samych kłopotów, ponieważ obrazi się, że jest niedoceniany.

Można go wykonać na desce pomalowanej na kolor czerwony lub zastosować jeszcze mocniejszą barwę purpury. Węzeł miłości namalować złotą farbą lub żółtą. Umieścić go można nad drzwiami sypialni, aby chronił wasz związek przed problemami i zacieśniał wasze uczucie. Korzystnym rozwiązaniem jest umieścić go w części północno zachodniej lub to, co jest najbardziej korzystne w osobistym miejscu szczęścia w miłości. W sypialni można umieścić węzeł miłości w formie witraża jednego lub kilku. Pamiętaj szczęście zawsze „chodzi parami”

Dla zrozumienia istoty Feng Shui należy zrozumieć filozofię ludzi wschodu. Uważają oni, że człowiek i środowisko, w którym żyjemy jest nierozłączną całością systemu i dlatego powinniśmy podporządkować się pewnym prawom w nim panującym. Powinniśmy żyć w zgodzie i harmonią panującą w środowisku naturalnym, dzięki czemu życie każdego z nas może być przepełnione szczęściem i zadowoleniem. Różne szkoły, Feng Shui preferują przeróżne metody, ale posiadają wspólny element a jest nim energia Yin i Yang. Jedna z podstawowych zasad Feng Shui głosi, że wszystko we wszechświecie może być postrzegane jako przejaw jednego z dwóch rodzajów energii: pasywnej i aktywnej, czyli Yin i Yang. Bardzo dobrym przykładem, który odpowiednio odzwierciedla energię Yin i Yang jest nasz mózg. Podzielony on jest na dwie połowy:

  • lewą - analityczna
  • prawą - holistyczną

Stanowi on jednak jedną nierozłączną całość. Każda połowa odpowiada w 80% za “swoją część” ludzkiego umysłu i 20% za część, będącą domeną drugiej półkuli. Kiedy obie połowy są wykorzystywane w tym samym stopniu nasz umysł tworzy harmonijną całość.

Jak wiemy w rzeczywistości bardzo rzadko dochodzi do takiej wzajemnej harmonii naszego umysłu. Część umysłu holistycznego a intuicyjnego rywalizują pomiędzy sobą. I tak nasze myślenie jest bardziej Yang lub bardziej Yin. Tak jak we wschodniej filozofii.

Zanim Yin i Yang weszły do chińskiej filozofii, były terminami z zakresu krajoznawstwa. Yang oznaczało stok nasłoneczniony, miejsce wystawione na promienie słoneczne, czyli południowe zbocze góry lub północny brzeg rzeki. Yin zaś oznaczało rzecz wręcz przeciwną miejsce zacienione, północny stok góry lub południowy brzeg rzecznej doliny. A więc Yang to było miejsce jasne, suche, widoczne, otwarte na świat zewnętrzny. Yin jest jej przeciwnością, czyli miejscem ciemnym, wilgotnym, zakrytym, zamkniętym. Wszystko, co znajduje się we wszechświecie jest składową dwóch energii o przeciwstawnej biegunowości.

Dzięki temu wszystko, co znajduje się we wszechświecie jest w ciągłym ruchu. Zadaniem feng shui jest doprowadzić do takiego stanu, aby te dwie siły w danym środowisku znajdowały się we wzajemnej harmonii, (lecz tak jak w przykładzie naszych półkul mózgowych stan ten może być chwilowy). Dlatego też harmonia energetyczna nie oznacza wcale ze w danym miejscu energia yin i yang posiada taki sam potencjał energetyczny. Przyjmuje się, że idealne proporcje to 60% Yang i 40% Yin. Oczywiście wszystko uzależnione jest od tego, w jakim celu dana przestrzeń jest zagospodarowywana. W tym momencie być może niejedna osoba zdziwi się, bo przecież wszem i wobec mówi się o harmonii pomiędzy yin i yang, co jest warunkiem dobrego zdrowia i pomyślności.

Oczywiście tak się mówi, ale w rzeczywistości tak nie jest, ponieważ innej energii potrzebuje sypialnia a innej pokój do pracy. Proszę sobie wyobrazić gdyby w sypialni znajdowała się w nadmiarze aktywna energia Yang. Nikt w takim pomieszczeniu nie mógłby usnąć, przez co wstanie rano przemęczony i niewyspany. Odwrotnie by było gdyby w biurze panowała większa ilość energii Yin nikt nie chciałby pracować tylko spać. O harmonii mówimy w tedy, gdy weźmiemy pod uwagę sumę energetyczną wszystkich pomieszczeń a ta da nam mniej więcej ten sam wynik. Mniej więcej, dlatego że zawsze którejś z energii musi być więcej, inaczej energia uległaby stagnacji. Zakłada się, że 60% na 40% to taki poziom energii yin i yang który zapewnia odpowiednią, pomyślną energię w otoczeniu. Dlatego też tutaj znajduje się odpowiedź dlaczego los ludzki jest tak zmienny.
Los jest zmienny ponieważ zależy od kondycji energetycznej przestrzeni w której człowiek się znajduje. Ona to posiada możliwość pobudzania (popychania) człowieka do działania lub też wręcz odwrotnie do hamowania jego aktywności. Osoby, które chcą zapewnić sobie dobre Feng Shui muszą obserwować zachodzące w swoim otoczeniu przeobrażenia i wyławiać te, które naruszają ich równowagę. Dzięki tym obserwacjom będzie można energię w przestrzeni stymulować (pobudzać) lub też hamować w zależności od sytuacji w której się dany człowiek znajduje. Energia, Yin i Yang znajduje się we wszystkim, co nas otacza.

Czy to jest element ożywiony w przyrodzie czy też nie to ich składową są właśnie te dwie energie. Takim przykładem jest każdy człowiek gdyż w każdym mężczyźnie znajduję część kobiety a u kobiety cząstka męska. Każdy organ w ciele człowieka wykazuje również cechy dwubiegunowości, czyli –Yang i +Yin.
Nie tylko ludzie, ale też i zwierzęta posiadają biegunowość dodatnią i ujemną tak samo rośliny i świat nieożywiony. Takim przykładem może być zwykły polny kamień, który po jednej stronie posiada cechy energetyczne dodatnie a z drugiej ujemne. Yin i Yang to pojęcia względne, służące do określania natury rzeczy we wszechświecie. Rzeczy są bardziej Yin lub Yang zależnie od tego, z czym je zestawiamy. Np. odpoczynek jest bardziej Yin niż praca, ale bardziej Yang niż sen natomiast płomień jest bardziej Yang niż kamień gdyż płomień wytwarza ciepło i światło.