Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 04 czerwiec 2024

1. Definicje

 1. Administrator - właściciel Serwisu PIEKIELKO.com, świadczący usługi drogą elektroniczną oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Serwis - witryna internetowa działająca pod adresem https://piekielko.com

 3. Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców administratora.

 4. Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 5. Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 6. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

 7. Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 8. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 9. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


2. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem Serwisu PIEKIEŁKO znajdującego się na stronie internetowej http://piekielko.com jest krzysztof Kuznowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIEKIELKO.COM Krzysztof Kuznowicz, ul. Lawendowa 5C, 55-095 Mirków. NIP 9121655590, REGON 022515891, zwany dalej Administratorem.

 2. Administrator przykłada szczególną uwagę do bezpieczeństwa Użytkowników serwisu, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Szanując prawo do prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników Administrator w celu ochrony danych osobowych stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług w serwisie PIEKIEŁKO.

 3. Niniejszy dokument wyjaśnia w jaki sposób serwis PIEKIEŁKO korzysta z danych Użytkownika, jak je gromadzi, przechowuje, w jaki sposób Użytkownik może je zmieniać, edytować, blokować a także, kto administruje tymi danym i na jakich zasadach są przekazywane podmiotom trzecim oraz w jaki sposób są chronione przed nadużyciami.


3. Zasady przetwarzania danych przez Administratora

 • Administrator w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych

 • Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);rzetelnie i uczciwie (rzetelność); w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność); jedynie w zakresie, jaki jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania danych (minimalizacja i adekwatność);a przechowuje je jedynie przez okres przydatności do celów, do których zostały zebrane, zapewniając przy tym odpowiednie bezpieczeństwo danych i ich usuwanie lub anonimowość po tym okresie.


4. Dane osobowe i ich przetwarzanie

 • Serwis PIEKIELKO.COM ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 • Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z usług świadczonych przez Administratora

 • Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora serwisu zależy od wyrażenia przez nią zgody.

 • Serwis PIEKIELKO.COM dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym zniszczeniem. Z tego względu, gdy użytkownik usunie dane z serwisu PIEKIELKO.COM ich kopie nie zawsze są natychmiast usuwane z aktywnych serwerów oraz mogą nadal być przechowywane w systemach kopii zapasowych.

 • W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 • Z prawa do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu, oraz innych wyżej wymienionych Klient może skorzystać wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Każdy Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez Administratora Serwisu oraz ich poprawiania, modyfikowania usunięcia i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, chyba że serwis PIEKIELKO.COM zobowiązany jest je zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim jego żądanie zostanie uwzględnione.


5. Ochrona danych osobowych

 • Serwis PIEKIELKO.COM stosuje systemy zabezpieczające mające na celu zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami i rozpowszechnianiem danych przez nieupoważnione osoby.

 • Dane Użytkowników są chronione hasłem i dzięki temu dostępne są wyłącznie dla użytkownika.

 • Każdy Użytkownik korzystający ze strony https://piekielko.com wyraża zgodę na przetwarzanie danych na zasadach i warunkach określonych w polityce prywatności.

 • Użytkownik może w każdej chwili po zalogowaniu się do serwisu PIEKIELKO.COM modyfikować, swoje dane.

 • W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt z serwisem PIEKIELKO.COM za pośrednictwem email lub formularza kontaktowego.

 • Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.


6. Przechowywanie danych osobowych

 • Dane osobowe zawarte w korespondencji tradycyjnej lub e-mail kierowanej do Administratora są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

 • Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 • Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

 • Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane i/lub do czasu wyrażania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych przez Klienta

 • Administrator może żądać podania danych osobowych w wypadku kontaktu telefonicznego o ile jest to niezbędne do obsługi sprawy, której ten dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami Administratora.

 • Po upływie okresu przechowywania danych Administrator dokona ich usunięcia lub anonimizacj.


7. Pliki cookies a bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

  Obecnie w serwis nie wykorzystuje żadnych dego typów plików pochodzących z zewnątrz.


8. Wykorzystywanie plików cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.


9. Wymagania w związku z plikami cookie

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

Przyjaciele Piekiełka
Artom.Audio
Szkoła Tańca Hamsa
Galeria Oławska

© Piekielko.com