Argumenty za i przeciw LGBT

Piekiełko | Rozmaitości
Argumenty za i przeciw LGBT

Argumenty za

Europejskie społeczeństwa laickie uznają lesbijki czy gejów za pełnoprawnych członków społeczeństwa. Homoseksualiści nie muszą kryć się ze swoimi upodobaniami, ani wstydzić związków, w których żyją. Ludzie o liberalnych poglądach uważają, że geje i lesbijki mają prawo do takiej samej ochrony prawnej jak osoby heteroseksualne.

Według zwolenników dziś jeżeli jedno z parterów zachoruje, to jego przyjaciel lub przyjaciółka nie ma nawet prawa do uzyskania informacji o stanie zdrowia ukochanej osoby. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku śmierci. Małżonkowie dziedziczą po sobie ustawowo, a para tej samej płci jest pozbawiona takich uprawnień.

W niektórych krajach środowiska gejowskie uznały, że odmawianie im prawa do zawierania legalnych związków jest dyskryminacją i zarządzały ich uznania. Odpowiedzią była próba stworzenia formuły prawnej zbliżonej do małżeństwa. Zależnie od kraju związek osób tej samej płci daje różne prawa, jednak często są one inne niż dla pary złożonej z kobiety i mężczyzny. W niektórych krajach zarejestrowany związek homoseksualny nie ma prawa do adopcji lub ogranicza się mu dostęp do pomocy państwa skierowanej do tradycyjnej rodziny.

Zdaniem zwolenników w Polsce dodatkowym problemem jest prawo spadkowe. Podział majątku osoby zmarłej, która nie sporządziła testamentu dokonywany jest na podstawie ustawy, w której partner nie jest uwzględniany. Podobnie wygląda dziedziczenie po konkubencie. Zwolennicy legalizacji związków partnerskich motywują wprowadzenie tej instytucji, koniecznością ustawowego zagwarantowania prawa do dziedziczenia między partnerami tej samej płci. Obawiają się oni, że w przypadku śmierci jednego z uczesników związku mimo istnienia zapisów testamentowych, drugi z nich może zostać pozbawiony swoich praw. Oskarżają wymiar sprawiedliwości o stronniczość w rozpatrywaniu spraw spornych między ustawowymi spadkobiercami, czyli rodziną zmarłego oraz żyjącym partnerem, co może prowadzić do ograniczenia jego praw.

Organizacje walczące o prawa mniejszości seksualnych mimo istniejących obecnie przepisów konstytucyjnych i ustawowych twierdzą, że geje i lesbijki spotykają się w instytucjach państwa ze złą wolą ze względu na powszechną homofobię. Zwolennicy sądzą, że konieczne jest zalegalizowanie związków partnerskich, aby prawo wprost obligowało wszystkich urzędników w Polsce do podobnego traktowania tradycyjnych małżeństw oraz par tej samej płci.

Argumenty przeciw LGBT

Największy spór wokół zalegalizowanych związków homoseksualnych toczy się o słowa. Zgodnie z doktryną wielu religii małżeństwo jest uświęconym przez Boga związkiem kobiety i mężczyzny. W takim ujęciu połączenie słów małżeństwo homoseksualne wydaje się wyznawcom takiej zasady obrazą najwyższych wartości. Katolicyzm przykładowo uznaje, iż homoseksualizm rozumiany jako orientacja seksualna nie jest grzechem, ale praktyki seksualne homoseksualistów tak. Homoseksualiści mogą żyć w związku partnerskim, ale pod warunkiem, że pozostaną w celibacie.

Tradycjonaliści sądzą, że głównym celem małżeństwa jest prokreacja i ze względu na pomoc w wychowaniu dziecka powinno zostać objęte ochroną państwa. Para tej samej płci nie jest zdolna do wydania potomstwa. Próby legalizacji związków homoseksualnych konserwatyści odczytują jako zamach na rodzinę z tradycyjnym podziałem ról. Wielu tradycjonalistów sądzi, że geje czy lesbijki mogą zdeprawować swoim niewłaściwym zachowaniem dzieci, które jako para tej samej płci mieliby adoptować. Jeszcze w połowie XX wieku w większości krajów europejskich homoseksualizm był ścigany przez prawo, a w niektórych krajach islamskich do dziś jest karany chłostą lub śmiercią albo "leczony" przez farmaceutyczną "kastrację".

Przeciwnicy legalizacji twierdzą, że w Polsce nie ma konieczności regulowania takich spraw jak prawo do odwiedzin w szpitalu, odbioru korespondencji i wynagrodzenia za pracę w odrębnej ustawie o rejestrowanych związkach partnerskich. Konserwatyści wyrażają opinie, że prawo w tych kwestiach nie dyskryminuje osób homoseksualnych. Ich zdaniem istniejące przepisy pozwalają także na dziedziczenie po partnerze: wystarczy sporządzić testament - dziedziczenie testamentowe wyprzedza dziedziczenie ustawowe, gdzie dziedziczy małżonek i najbliżsi krewni.

Przeciwnicy twierdzą, że Konstytucja RP zapewnia ochronę przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Ich zdaniem w Polsce nie ma homofobii, a instytucje państwa odnoszą się tak samo dobrze do tradycyjnych małżeństw jak do par gejowskich. Według nich legalizacja związków par tej samej płci mogłaby zostać odczytana, jako pochwała homoseksualizmu, który ich zdaniem narusza podstawowe normy moralne związane z tradycją. Istnienie legalnie zarejestrowanych par tej samej płci mogłoby według przeciwników stanowić zagrożenie dla rozwoju polskich rodzin poprzez promowanie postaw gejowskich w społeczeństwie.


Przyjaciele Piekiełka
Artom.Audio
Szkoła Tańca Hamsa
Galeria Oławska

© Piekielko.com