fbpx

Regulamin sklepu internetowego

 • Postanowienia ogólne

  Sklep jest własnością firmy PIEKIELKO.COM Krzysztof Kuznowicz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Antonia Vivaldiego 9/11, wpisanej do CEIDG.
  Numer identyfikacji podatkowej NIP: PL9121655590, REGON: 022515891

 • Składanie zamówień
  • Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych lub dla wersji anglojęzycznej w Euro.
  • Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
  • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
  • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  • Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
  • Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  • Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
  • Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
  • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.
  • Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła.
 • Koszty i termin wysyłki
  • Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
   Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
  • Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
  • Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
   Klient może się zapoznać z cennikiem w trakcie realizacji zamówienia.
 • Sposoby płatności
  • Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
  • Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej (Przelewy24, PayPal) lub przelewem na konto bankowe właściciela sklepu.


  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 • Procedura reklamacji
  • Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres:

   Krzysztof Kuznowicz
   HORYZONT Sp. z o.o.
   ul. Jana Długosza 19b/18
   51-162 Wrocław

  • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
   Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
  • Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę oraz opis przyczyny reklamacji.
   Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.
  • Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
  • Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 • Zwrot pieniędzy

  Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru klienta.

 • Postanowienia końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  • W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)