Regulamin sklepu internetowego Piekiełko

Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością firmy PIEKIELKO.COM Krzysztof Kuznowicz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Antonia Vivaldiego 9/11, wpisanej do CEIDG.
Numer identyfikacji podatkowej NIP: PL9121655590, REGON: 022515891

Składanie zamówień
Koszty i termin wysyłki
Sposoby płatności
Zwrot towaru i procedura reklamacji
Zwroty pieniędzy
Postanowienia końcowe

Polityka prywatności

Definicje
  • Administrator - właściciel Serwisu PIEKIELKO.com, świadczący usługi drogą elektroniczną oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  • Serwis - witryna internetowa działająca pod adresem https://piekielko.com
  • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców administratora.
  • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
  • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
  • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
  • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
  • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Postanowienia ogólne
Zasady przetwarzania danych przez Administratora
Dane osobowe i ich przetwarzanie
Ochrona danych osobowych
Przechowywanie danych osobowych
Serwisy społecznościowe
Komunikacja za pośrednictwem poczty i e-mail
Komunikacja telefoniczna
Pliki cookies a bezpieczeństwo
Wykorzystywanie plików cookie
Pliki cookie w serwisach zewnętrznych
Wymagania w związku z plikami cookie
Zmiany w polityce prywatności